Darmowy program
do wypełniania PIT

Plik Instalacyjny - ok 5 MB

Szacowany czas pobrania - 5s

Zobacz więcej o programie

Czy wiesz że...

W ubiegłym roku rozliczeń podatkowych z programu PIT Projekt skorzystało kilka milionów podatników. Kampanie z udziałem programu były prowadzone w różnych mediach tj. internet, prasa, radio, telewizja.

Program uzyskał wiele rerencji oraz pozytywnych opinii od jego użytkowników. Wybrane z nich opublikowane zostały stronie: https://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

Przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego w Polsce

Akcja 1%Co to jest 1% podatku W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.


Ile można zyskać?

Tak naprawdę podatnik nie zyska nic - ale też nic nie straci - a może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków. Zysk podatnika jest więc bardziej moralny. Zyskują natomiast organizacje, suma przekazanych kwot sięga bowiem milionów złotych.

Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1%

Jeden procent może przekazać:

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniowo 19-procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Adresatem dotacji może być jedynie organizacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby zachować prawo do przekazania jednego procenta należy złożyć rozliczenie roczne w ustawowym terminie, tj. 31 stycznia dla zryczałtowanego podatku od przychodów PIT-28, 30 kwietnia dla podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych PIT-36, PIT-37, odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38.

1% podatku a darowizna

Darowizna na rzecz organizacji jest czym innym niż przekazanie 1% podatku. Choć faktycznie "darujemy" nasz podatek na rzecz organizacji, to urząd skarbowy traktuje tę czynność zupełnie inaczej. A zatem nie należy w żaden sposób łączyć 1% na OPP z darowizną na cele pożytku publicznego, na kościół czy na rzecz krwiodawstwa. Są to różne, odrębne instytucje prawne.

Kwota 1% podatku

Podatnik przekazać może nie więcej niż 1% podatku wskazanego w zeznaniu podatkowym. Oznacza to przede wszystkim, że do niego należy decyzja czy będzie to cały 1%, czy też tylko część tej kwoty. Jeśli przekazuje tylko część tej kwoty - wpisuje po prostu kwotę mniejszą niż 1%. Jeżeli przekazuje kwotę 1% to w deklaracji nie należy wpisywać "1%", tylko faktyczną kwotę w złotówkach, jaką się przekazuje, stanowiącą np. jeden 1% podatku lub mniej.

Wykazana kwota 1% musi wynikać albo z zeznania albo też później może być skorygowana i wynikać z korekty zeznania złożonej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od terminu ostatecznego na złożenie deklaracji za dany rok. Jeżeli zatem termin ostateczny u rozliczających PIT-37 to 30 kwiecień, korektę ze zmianą kwoty lub korektę ujmującą kwotę 1% można złożyć do końca maja. U podatników rozliczających ryczałt termin złożenia zeznania mija z końcem stycznia, więc do końca lutego można taką korektę przekazać Urzędowi Skarbowemu.

Kwota 1% podatku może również wynikać z korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie miesiąca od ostatecznego terminu złożenia deklaracji podatkowej.

Zaokrąglanie

Przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić w dół do pełnych części dziesiętnych złotego. Przykładowo, gdy jeden procent wynosi 65,25 zł przekazać należy 65,20 zł, gdy kwota ta wynosi 65,59 zł, przekazać należy 65,50 zł.